Persondatapolitik

Håndtering af personlige oplysninger

Meddelelse om databeskyttelse på fines-garn.dk

Fines Garn ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan Fines Garn som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af fines-garn.dk og de tilhørende og forbundne online services.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende Fines Garn’s behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os på fines.garn@gmail.com.

 

Denne meddelelse omhandler følgende emner:

 1. Kategorier af persondata og formål
 2. Videregivelse og overførsel af persondataene
 3. Opbevaringsperiode
 4. Dine rettigheder
 5. Kontaktperson
 6. Ændringer til meddelelsen

Kategorier af persondata og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

 • IP-adresse
 • Adfærdsdata på website
 • Informationer afgivet i konkurrence
 • Kontaktinformationer
 • Produkter købt på fines-garn.dk samt købshistorie

 

Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

 • Deltagelse i konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b))
 • Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem fines-garn.dk (GDPR art. 6(1)(b))
 • Administration af brugerprofiler (GDPR art. 6(1)(b)
 • Udsendelse af nyhedsbreve (GDPR art. 6(1)(a))
 • Håndtering af køb igennem fines-garn.dk (GDPR art. 6(1)(b))

 

Når vi indsamler persondata til ovennævnte formål direkte fra dig, afgiver du disse data for at kunne benytte websitet og de forbundne og tilhørende online services, samt deltage i konkurrencer eller købe produkter. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive persondataene er, ikke at kunne deltage i konkurrencer, rette henvendelse til Fines Garn eller benytte online services på fines-garn.dk, samt købe produkter igennem fines-garn.dk.

 

Videregivelse og overførsel af persondata

Persondataene vil blive videregivet til og delt med følgende modtagere på det anførte retsgrundlag:

 • Ansvarlige for forsendelsen af præmier fra konkurrencer (GDPR art. 6(1)(b)
 • Forsendelse I forbindelse med køb fra fines-garn.dk (GDPR art. 6(1)(b)
 • Skattemyndigheder (GDPR art. 6(a)(c)

 

Adgang til persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde Fines garn’s instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere Fines Garn’s ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, dog højst i:

 • Brugerprofiler på fines-garn.dk er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet
 • Konktaktinformationer og detaljer på forespørgslen er gemt I maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning
 • Konkurrencedata gemmes i maksimum 12 måneder efter præmien er afsendt og modtaget
 • Købsinformationer og leveringsinformationer fra fines-garn.dk gemmes i maximalt 6 år, efter købet har fundet sted, i henhold til bogføringslovgivningen

 

Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheden såsom Datatilsynet.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder. Du kan kontakte os på fines.garn@gmail.com.

 

Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.

Version [1], [24.05.2018]