Betingelser for Brug

Betingelser for brug af Fines-garn.dk

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Fines Garn. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på fines.garn@gmail.com eller ved at ringe til os på tlf.: +4525 36 52 38.

Betingelser for brug af Fines-garn.dk, ændres fra tid til anden, og gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.

 

Indhold

Fines Garn bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Fines Garn har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Fines Garn garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

 

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelige garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Fines Garn fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Fines Garn bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Fines Garn kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a. installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

 

Immaterielle rettigheder

Alle varemærker og logoer på siden tilhører Fines Garn, eller Fines Garn har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen fines.garn@gmail.com.

 

Billeddatabase

På hjemmesiden er der mulighed for en udnyttelse af billedmateriale fra Fines Garn’s billeddatabase i et nærmere begrænset omfang.

Såfremt du ønsker at gøre brug af billedmateriale fra Billeddatabasen, skal du acceptere Fines garn’s betingelser for brug af Billeddatabasen. Enhver udnyttelse af billedmateriale fra billeddatabasen sker under Fines Garn’s betingelser for brug af databasen.

 

Links til andre hjemmesider

Fines Garn anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Fines Garn foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og Fines Garn påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at Fines Garn godkender eller anbefaler disse. Fines Garn forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.